Kyselina L-askorbová, označovaná také jako vitamin C, je ve vodě rozpustná látka se silnými antioxidačními účinky. Vitamin C je známý jen necelých 100 let, přičemž na jeho nedostatek umírali lidé už v pravěku.

Většina rostlin a živočichů syntetizuje vitamin C z glukózy. Člověk (stejně jako další primáti nebo morče) tuto látku nedokáží syntetizovat, protože jim chybí enzym L-gulonolaktonoxidáza. Proto je vitamin C základní a nezbytnou dietetickou složkou a organizmus je výlučně odkázán na jeho příjem ve formě potravy (Morrissey, Hill, 2011).

Při archeologickém výzkumu z doby kamenné a bronzové byly na kosterních pozůstatcích pozorované následky kurdějí. Z minulosti jsou také známé různé případy námořníků, pirátů i trosečníků, kteří po několikaměsíčním nedostatku rostlinné potravy umírali po vypadaných zubů, krvácení, frakturách kostí, zhnisání a rozpadu kůže.
 

“Vitamin C je nepostradatelnou složkou lidské výživy. Plní v organismu velké množství funkcí. Je nezbytný pro vývin a podporu vazivových tkání a hraje významnou roli při tvorbě kostí, léčení ran a zdravých dásní. Vitamín C má kromě toho mnoho metabolických funkcí v organismu, přičemž je důležitý pro: aktivaci kyseliny listové (vitamin B9), přeměnu cholesterolu na žlučové kyseliny, přispívá k resorpci železa (redukuje Fe3 + na Fe2 +), mědi, některých aminokyselin (např. Tryptofan) , podílí se na tvorbě kolagenu, karnitinu, dopaminu, některých neurotransmiterů (např. serotonin), je důležitým kofaktorem hydroláz prolinu a lysinu. Přispívá k ochraně organismu před zátěží těžkými kovy (Iqbal et al., 2004), fagocytické funkce leukocytů, steroidních hormonů v nadledvinách, regulaci krevního tlaku, stimulaci určitých enzymů (Waling, 2005), obnovu vitaminu E (Morrissey, Hill, 2004).

Vitamín C patří díky svým vlastnostem mezi velmi účinné antioxidanty. Chrání buňky před oxidačním stresem a zároveň umožňuje regeneraci jiných antioxidantů (například vitamínu E) Může působit jako antikarcinogenní a snižuje riziko kardiovaskulárních chorob (Šlosár, Čekela, 2008).

ACTIV C od firmy Activstar jsou ve dvou variantách a to ve dvou svěžích vůních – citrus a citrónová tráva.

Mnohé studie dokazují, že vitamin C může pomáhat předcházet rakovině inhibicí tvorby Nitrososloučeniny v žaludku a stimulací imunitního systému. Přísun dostatečného množství vitamínu C působí proti bakterii Helicobacter pylori, která je považována za významný rizikový faktor při vzniku rakoviny žaludku. Vitamín C chrání organismus proti látkám, které znečišťují prostředí, jako například oxid uhelnatý, uhlovodíky, pesticidy a těžké kovy. Ochrana proti těmto nebezpečným látkám spočívá ve stimulaci enzymů v játrech, které detoxifikují organismus.

Vitamín C také pomáhá chránit organismus omezením tvorby nitrosaminů – rakovinotvorných látek, které pocházejí z dusičnanů obsažených v mnoha potravinových zdrojích (Iqbal et al., 2004).

C má důležitou roli v imunitním systému, stimuluje leukocyty ke zvýšené degradaci bakterií a vylučování protilátek, podporuje syntézu interferonu, zvyšuje odolnost organismu proti chladu. V neposlední řadě se vitamín C jako důležitý faktor účastní prevence a boje proti virovým a bakteriálním infekcím (zejména proti nemocem dýchacích cest a nachlazení). Bylo prokázáno, že až 5-násobně zvyšuje vstřebatelnost železa z potravy a působí tak preventivně proti chudokrevnosti z nedostatku železa (Keresteš a kol., 2011).
Při nedostatku vitamínu C se ztrácí pružnost cév, objeví se krvácení do kůže, sliznic, kloubů, pod okostici. Kojenci a malé děti jsou neklidné, objeví se u nich anémie, porucha osifikace a stav podobný křivici, jako při nedostatku vitaminu D (tzv. Hemorhagická rachitida). Nedostatek vitaminu C vede k zeslabení kolagenových struktur. S nízkým přísunem vitamínu C je také spojeno zvýšené riziko vzniku chronických onemocnění, jako jsou například koronární srdeční onemocnění, rakovina či šedý zákal. Nedostatek vitaminu C se projevuje krvácením z dásní, únavou, náchylností k chorobám a srdečními problémy. Při deficitu vitaminu C dochází ke zvýšenému výskytu infekcí, alergií, rýmy či zpomalenému hojení ran.

Předávkování těmto důležitým vitamínem prakticky není možné, protože nadbytečné množství dokáže tělo bez problémů vyloučit. Denní doporučená potřeba vitamínu C je na úrovni 200 mg / osobu / den. Zvýšené dávky vitaminu C by měly podle autorů užívat předčasně narození novorozenci, osoby pracující v infekčním nebo stresovém prostředí a kuřáci. ACTIV C od firmy Activstar jsou ve dvou variantách a to ve dvou svěžích vůních – citrus a citrónová tráva.

Více než 80% příjmu vitamínu C pochází z ovoce a zeleniny a minoritní podíl je obsažen v mase, vejcích a mléčných produktech Morrissey a Hill (2011). Mezi bohaté zdroje vitamínu C patří černý rybíz, paprika, křen, kapusta růžičková, kadeřávek, brokolice, kiwi, květák, kedluben, jahody, zelí červená, citron, pomeranč, jablka, hrušky, kapusta hlávkový, zelí bílá a v neposlední řadě šipky, aronie či rakytník. Ze živočišných produktů podle autorů nejvíce vitaminu C obsahuje mléko.
 

Obsah vitaminu C v ovoci a zelenině je velmi variabilní a závisí na několika faktorech (odrůda, klimatické podmínky, výživa a hnojení, stupeň zralosti, skladování, kuchyňská úprava a zpracování zeleniny a ovoce). Kromě toho je vitamín C nejméně stabilní a nejcitlivější ze všech vitamínů a je využíván jako indikátor stupně změn následkem zpracování rostlinných produktů. K jeho ztrátám dochází zejména při skladování, kuchyňském ale i průmyslovém zpracování, přičemž nejvýznamnější jsou ztráty výluhem (blanšírování, vaření, konzervování) a ztráty oxidací. Nejmenší ztráty můžeme dosáhnout pomocí vysoce tepelné krátkodobé sterilizace. Vitamín C je nejstabilnější při zmrazování a mrazicím skladování. “(Šlosar, 2013)

Možností jak suplementovat vitamín C je několik. Na trhu je množství přípravků obsahujících vitamin C samostatně nebo v multivitaminových směsích. Když však vycházíme z průměrné potřeby, šumivé tabletky nebo jiné farmaceutické tablety či tobolky je obsahují zbytečně velké množství, které jsou prakticky nevyužitelné (vyloučí se močí) a proto i fyziologicky a ekonomicky zbytečné.

Z pohledu jednoduchosti aplikace a přesnosti dávkování se zdají být vhodnou formou spreje. Například spreje ACTIV C od firmy Activstar jsou ve dvou variantách a to ve dvou svěžích vůních – citrus a citrónová tráva.

Literární zdroje:

Iqbal, K., KHAN, A., KHAN KHATTAK, M. A. 2004. Biological significance of Acid Ascorbic Acid (Vitamin C) in Human Health – A Review. Pákistán Journal of Nutrition. 2004, roč. 3, č. 1, s. 5-13. ISSN 1680-5194.

Keresteš, J. et al. 2011. Zdraví a výživa lidí. Vydavatelství Bratislava: CAD Press, 2011. 1037 s. ISBN 978-80-88969-57-0. 126 Slovak Journal of Health Sciences 2013, roč. 4, č. 1

MORRISSEY, P. A., HILL, T. R. 2011. Vitamins? Vitamin C. Encyclopaedia of Dairy Sciences. 2. vydání. Vydavatelství Salt Lake City: Academic Press Ltd. s. 667-674. ISBN: 978-0-12-374407-4.

Šlosar, M. 2011. Odrůda jako faktor ovlivňující kvalitu zeleniny. Zahradnictví. 2011, roč. 15, č. 2, s. 30-31. ISSN 1213-7596.

Šlosar, M., Čekela, N. 2008. Košťálová zelenina – významná součást výživy člověka. Zahradnictví. 2008, roč. 12, č. 8, s. 16-17. ISSN 1213-7596.

Šlosar, M. Slovak Journal of Health Sciences 2013, roč. 4, č. 1

Waling, K. M. 2005. Role of vitamin C (ascorbic acid) on human health – a review. African Journal of Food Agriculture Nutrition and Development. 2005, roč. 5, č. 1. ISSN 1684-5378.