Zobrazuji všech 5 výsledků

ACTIVBIO 1000

12565.00 
Systém čištění ActivBio 1000 Mikrobiologický certifikovaný systém čištění pitné vody, který splňuje nebo dokonce překračuje požadavky EPA pro odstranění bakterií, virů cyst giardií a kryptosporidií bez ultrafialových technologií ActivBio 1000 lze instalovat jak pro obecní tak i studniční vodu. Jak ActivBio 1000 pracuje: Voda v domácnosti je vedena přes předřazený filt, kde se odstraní sedimenty, olovo, chuť a zápach chlóru. Voda pak prochází přes čistící filtr kde se snižuje obsah bakterií, cyst, virů a těkavých organických sloučenin (VOC). Jedinou věcí, která zůstává je čistá voda a minerály, které pomáhají zlepšit chuť vody. Vlastnosti a výhody: • Poskytuje skvěle chutnající čistou vodu na vaření a pití - eliminuje potřebu balené vody. • Nezávisle testováno a certifikováno na: - Stejný nebo vyšší EPA požadavek na snížení bakterií, virů a cyst, jako jsou giardia a kryptosporidie. Znečišťující látky o kterých je známo, že přežívají bod varu. - Snížení 53 těkavých organických sloučenin (VOC). - Snížení nepříjemné chutě a zápachu chloru. • Kompaktní design bez zásobníku šetří cenný úložný prostor pod kuchyňským dřezem. • Žádná odpadní voda při filtraci, tedy skvělé ekologické filtrační řešení! • Minerály jsou zachovány pro lepší chuť. • Fail-safe pojistka vypnutí poskytuje pocit bezpečí, pokud jde o kvalitu pitné vody. • Zapouzdřené výměnné filtry s utěsněným vnějším pláštěm, aby každá výměna filtru byla hygienická a suchá. Volba: • Vysoce kvalitní a elegantní kohoutek, k dispozici ve dvou provedeních. • Systém může být rozšířen a přizpůsoben na základě individuálních potřeb filtrace problémové vody. Typické nečistoty, které snižuje systém čištění pitné vody ActivBio 1000: - Chlor • Usazeniny • Olovo • Baktérie • Viry • Cysty (Giardia/Kryptosporidia) • Farmaka • VOC (53 složek): – 2,4-D, – Endrin, – Haloacetonitril (HAN), – Heptachlor, – Lindan, – Methoxychlor, – Pentachlorofenol, – Styren, – Toluen, – Kyselina trichloroctová, – Trihalometany, – Xyleny (celkem). - Atracin, - Benzen, - Tetrachlormethan Chemické látky s endokrinním účinkem

INFORMAČNÍ LETÁK O FILTRU - ACTIV BIO 1000 KE STAŽENÍ V PDF

PRAČKOVÝ FILTR + MYČKA NÁDOBÍ

662.00 
Pračkový filtr s krystalickou polyfosfátovou náplní, vhodný na změkčení vody v pračce. Výrazná úspora pracích prostředků a aviváže, ochrana topného tělesa práčky.Inštaluje se přímo na přepouštěcí trubice. Náplň polyfosfátu je třeba vyměnit vždy nejpozději po 6 měsících. Po průtoku filtrem je voda Užitková! Výborná cena, nízké provozní náklady. výhody: 1. jednoduchá montáž 2. úspora el. energie 3. prodloužení životnosti spotřebiče 4. vhodný i na myčku Montáž je také velmi jednoduchá. Z ventilu pro přívod vody do pračky (myčky) demontujeme přívodní hadici (max. Teplota vstupní vody je 30⁰C). Do vnitřního závitu filtru vložíme gumové těsněné a filtr namontujeme na ventil. Na výstup filtru namontujeme hadici včetně těsnění. Ušetříte na účtech na elektřinu a zbavýte Vaši pračku vodního kamene. Více info v příloze níže

SPRCHOVÝ FILTR

649.00 
Sprchový filtr slouží k úpravě teplé i studené vody pro sprchování. Odstraňuje z vody volný chlór, který přeměňuje na neškodné chloridy. Odstraňuje také chloramin, sirovodík  a těžké kovy. Eliminuje bakterie a organické látky způsobující nebo zhoršující kožní problémy. Zabraňuje dehydrataci pokožky a tím odstraňuje nepříjemné pocity, které se po sprchování mohou dostavovat, jako je svědění, pocit přesušené a podrážděné pokožky. Zlepšuje také lámavost vlasů, tvorbu lupů, předchází zhoršení ekzémů a lupénky. Funkce filtrů s KDF je založena na Redox principu dvou kovů. KDF je tvořeno z měděné katody a zinkové anody. Při průchodu vody přes filtr s KDF dochází k reakcím, kde vznikají sloučeniny zinku a mědi, které vytvářejí nepříznivé prostředí pro bakterie. Díky vysoké sorpční schopnosti zachycuje aktivní uhlí na svém velkém povrchu různé nečistoty včetně organických rozpouštědel, odbarvuje vodu a odstraňuje pachy a chlór. Při průchodu vody přes aktivní uhlí se rozpuštěné organické sloučeniny a další adsorbovatelné látky převedou z vody na povrch aktivního uhlí. Sprchový filtr není určen k úpravě pitné vody.

POUŽITÍ

Sprchový filtr se nainstaluje mezi vodovodní baterii a sprchovou hadici. Závit na baterii i na hadici musí být zbavený nečistot. Předem zkontrolujte, zda je na vstupu do filtru přiloženo těsnění. Filtr utáhněte opatrně ručně, nepřetočte. Vyčerpání životnosti filtru je signalizováno snížením průtoku vody. Životnost filtru závisí na množství chlóru ve vodě, obvykle se pohybuje kolem 12 000 l upravené vody. Před prvním použitím propláchněte několika litry čisté vody tak, aby z filtru vytékala čistá voda. Filtr je nutno vyměnit nejpozději po 6 měsících od instalace.

ODRUŠOVAČ NA POČÍTAČ

149.00 
Elektromagnetické záření Mnozí lidé dnešní doby si svůj život nedokáží představit bez moderních zařízení, které jim ulehčují práci. Moderní přístroje využívají různé technologie a fyzikální principy. Jedním z nich je i elektromagnetické záření. Elektromagnetickým zářením na nás působí každý spotřebič, který je napájen elektrickým proudem. Elektromagnetické záření je považováno za formu hmoty, za nositele energie schopného konat práci. Zahrnuje velký rozsah vlnových délek, podle kterých rozlišujeme jednotlivé druhy záření, tzv. elektromagnetické spektrum. Biologický význam elektromagnetického záření šířícího se ve volném prostoru rychlostí světla s různými vlnovými délkami je rozličný. Elektromagnetická vlna je charakterizována velikostí a směrem své elektrické i magnetické složky. K elektromagnetickému záření počítáme všechny vlnové délky od nejdelších po nejkratší, t.j. dlouhovlnné (vysokofrekvenční), infračervené, světelné, ultrafialové a ionizující (rentgenové, radioaktivní a kosmické) záření. Lidské oko je však citlivé jen na část spektra elektromagnetického záření, kterou nazýváme světlo. Zdrojem záření je zrychlený pohyb částic s elektrickým nábojem anebo změna energetického stavu atomu. Podle toho světelné zdroje vysílají záření se spojitým anebo čárovým spektrem. Tyto spektra je možné pozorovat spektroskopem jako emisní anebo absorbční spektra. Měřítkem prahu účinnosti není jen intenzita, ale i čas působení. Součinem skutečné intenzity pole a času působení se nazývá ozáření. Nejcitlivější lidské orgány na účinky elektromagnetického pole jsou kromě nervového systému také pohlavní orgány a oči. Při chronickém působení elektromagnetických vln na lidský organismus se mohou objevit i jiné těžkosti např. problémy s trávením apod. Můžeme jednoznačně říci, že elektromagnetické záření nepříznivě působí na lidský organismus a je nutné se před ním chránit. Je mnoho ochranných prostředků před elektromagnetickým zářením, jedním z nich je i Keltská spirála. Keltská spirála je velmi účinný tvarový zářič. Je nalisována speciálním způsobem a speciální vodivou carbon pastou. Keltská spirála Je velmi účinný tvarový zářič – biogenerátor, který generuje bioenergii a vyzařuje ji v axiálním směru. Je to směrová vysokofrekvenční anténa, jejíž účinnost je dnes už měřitelná. Už staří Keltové věděli, že při pohybu spirálou v místě silnějšího magnetického pole působí tato spirála jako směrový zářič vysokofrekvenční eneergie, která se dá i na velkou vzdálenost opět stejnou spirálou přijímat jako anténou. Tento spirálový tvar se už dlouhodobě běžně využívá v telekomunikační, radarové technice a jiných oborech, tvary spirály se také používají i ve vědecké medicíně, kde jsou chráneny několika evropskými a americkými patenty. Keltská spirála je silný tvarový zářič – biogenerátor, který generuje, doplňuje a kumuluje životní energii, potřebnou pro naši existenci. Keltská spirála vytváří energii dnes už měřitelnou dostupnými fyzikálními přístroji. Použití: - na mobilní telefony /pod kryt na baterii/ a na ostatní elektrospotřebiče /ze zadní strany/ na odrušení elektromagnetického záření

ODRUŠOVAČ NA MOBIL

119.00 
Elektromagnetické záření Mnozí lidé dnešní doby si svůj život nedokáží představit bez moderních zařízení, které jim ulehčují práci. Moderní přístroje využívají různé technologie a fyzikální principy. Jedním z nich je i elektromagnetické záření. Elektromagnetickým zářením na nás působí každý spotřebič, který je napájen elektrickým proudem. Elektromagnetické záření je považováno za formu hmoty, za nositele energie schopného konat práci. Zahrnuje velký rozsah vlnových délek, podle kterých rozlišujeme jednotlivé druhy záření, tzv. elektromagnetické spektrum. Biologický význam elektromagnetického záření šířícího se ve volném prostoru rychlostí světla s různými vlnovými délkami je rozličný. Elektromagnetická vlna je charakterizována velikostí a směrem své elektrické i magnetické složky. K elektromagnetickému záření počítáme všechny vlnové délky od nejdelších po nejkratší, t.j. dlouhovlnné (vysokofrekvenční), infračervené, světelné, ultrafialové a ionizující (rentgenové, radioaktivní a kosmické) záření. Lidské oko je však citlivé jen na část spektra elektromagnetického záření, kterou nazýváme světlo. Zdrojem záření je zrychlený pohyb částic s elektrickým nábojem anebo změna energetického stavu atomu. Podle toho světelné zdroje vysílají záření se spojitým anebo čárovým spektrem. Tyto spektra je možné pozorovat spektroskopem jako emisní anebo absorbční spektra. Měřítkem prahu účinnosti není jen intenzita, ale i čas působení. Součinem skutečné intenzity pole a času působení se nazývá ozáření. Nejcitlivější lidské orgány na účinky elektromagnetického pole jsou kromě nervového systému také pohlavní orgány a oči. Při chronickém působení elektromagnetických vln na lidský organismus se mohou objevit i jiné těžkosti např. problémy s trávením apod. Můžeme jednoznačně říci, že elektromagnetické záření nepříznivě působí na lidský organismus a je nutné se před ním chránit. Je mnoho ochranných prostředků před elektromagnetickým zářením, jedním z nich je i Keltská spirála. Keltská spirála je velmi účinný tvarový zářič. Je nalisována speciálním způsobem a speciální vodivou carbon pastou. Keltská spirála Je velmi účinný tvarový zářič – biogenerátor, který generuje bioenergii a vyzařuje ji v axiálním směru. Je to směrová vysokofrekvenční anténa, jejíž účinnost je dnes už měřitelná. Už staří Keltové věděli, že při pohybu spirálou v místě silnějšího magnetického pole působí tato spirála jako směrový zářič vysokofrekvenční eneergie, která se dá i na velkou vzdálenost opět stejnou spirálou přijímat jako anténou. Tento spirálový tvar se už dlouhodobě běžně využívá v telekomunikační, radarové technice a jiných oborech, tvary spirály se také používají i ve vědecké medicíně, kde jsou chráneny několika evropskými a americkými patenty. Keltská spirála je silný tvarový zářič – biogenerátor, který generuje, doplňuje a kumuluje životní energii, potřebnou pro naši existenci. Keltská spirála vytváří energii dnes už měřitelnou dostupnými fyzikálními přístroji. Použití: - na mobilní telefony /pod kryt na baterii/ a na ostatní elektrospotřebiče /ze zadní strany/ na odrušení elektromagnetického záření